Zinzoekers IJsseldelta

Welkom op de website van Zinzoekers-IJsseldelta als plek van ontmoeting, samenwerking en inspiratie. Zinzoekers-IJsseldelta is het regionale platform voor vrije gedachte en menselijkheid.

Zinzoeken door                                                          “Ont-moeten”

‘Ik wil me laten zien, om zo jou te ontmoeten.

Vertel me jouw verhaal, misschien mag ik dan ook het mijne vertellen,’

Zinzoekers-IJsseldelta houdt op zaterdag 14 november a.s. samen met de landelijke Vrijzinnig Protestanten  een ontmoetingsdag. De dag is bedoeld voor al die mensen die in hun zoektocht naar de zin van het leven mede-zoekers willen ontmoeten. Het gaat om samen actief zijn rond thema’s als Mens, Beeld, Verhaal, Muziek, Buiten, Toneel, Film en Dans. En dan gaan we elkaar ook vertellen hoe deze thema’s ons raken.
Zinzoekers zijn mensen die op zoek gaan naar de overeenkomsten in ‘beleving’, niet naar de verschillen. Sommigen hebben een vrijzinnige achtergrond, anderen een humanistische. Sommige zijn kerkelijk, anderen weer niet, sommigen noemen zich vrij-denkend, ander spiritueel. Voor meer details en opgave lees verder ……..

Zinzoekers-IJsseldelta in de landelijke pers.

Een uitgebreid artikel over Zinzoekers-IJsseldelta aan de hand van Rinus van Warven is recentelijk in het septembernummer van het tijdschrift “VrijZinnig” van het landelijke VVP-Nederland verschenen. VVP-Nederland is de landelijke koepel voor Vrijzinnig Protestanten.  Lees het artikel …….

Interreligieuze viering samen met IARF Nederland

Op zaterdagmiddag 20 juni 2015 vindt er een interreligieuze viering plaats in de Lutherse Kerk te Kampen.

Het IARF Nederland  (www.iarfnederland) en de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Kampen (www.vrijzinnigkampen.nl) organiseren samen met Zinzoekers-IJsseldelta deze viering onder het thema “Verbinden”. Diverse groeperingen met een vrijzinnig humanistische signatuur gaan onder dit thema proberen aan te geven wat “Verbinden” betekent en wat hieruit voort kan komen.

U bent van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen. Voor details lees de uitnodiging…….

Zinzoekers, gaat landelijk.

De steen die door Zinzoekers_IJsseldelta in het water is gegooid en landelijk rimpeling heeft veroorzaakt heeft gevolgen. De doelstelling en de activiteiten zijn ook buiten de regio IJsseldelta waargenomen en krijgen positieve reacties. Contacten met andere personen en organisaties leiden tot een landelijk initiatief.Waterplons

Per 1 juni 2015 is de Stuurgroep Zinzoekers-Nederland gestart.

De initiatief nemers Rinus van Warven, Jannes Bosker (beide van Zinzoekers-IJsseldelta) en Tina Geels en Hans le Grand zullen zich landelijk inzetten om vrijdenkers  met elkaar in contact te brengen en tot samenwerking te bewegen. Tina Geels en Hans le Grand, beide voorgangers van resp. Remonstrantse en Unitariërs huize, zijn de auteurs van het essay : “Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker”. Een leidraad om de keuze te maken of in de veilige haven te blijven of om het anker te lichten en aansluiting te vinden bij veranderingen in de samenleving.

Zinzoekers, present op 18 april 2015 bij Inspiratie 2015

Zinzoekers_IJsseldelta aanwezig op 18 april 2015 op Inspiratiedag 2015 te Utrecht. Met een stand met informatiemateriaal en mogelijkheid tot contact presenteert Zinzoekers-IJsseldelta zich op de dag rondom het thema “Connected, waaraan verbind je je verhaal?”. De dag georganiseerd door de 5 grotere vrijzinnige organisaties in Nederland rondom het in contact komen met elkaar via het verhaal. In de zin van “Wil je mij je verhaal vertellen, misschien mag ik dan ook jouw mijn verhaal laten kennen”

Plaats Utrecht, Jacobikerk van 09:30 tot 17:00. Voor opgave zie hieronder

Zinzoekers, je zoektocht en hun levensanker.

Zinzoekers-IJsseldelta was aanwezig op de bijeenkomst van Vrijzinnig Bennekom op 31 januari 2015 om hun Het gaat om jouw zoektochtdoelstellingen en activiteiten te presenteren aan vele vrijzinnigen. Daarnaast zagen zij in de presentatie van het essay “Het gaat om jouw zoektocht niet om ons levensanker”, wat het hoofdthema van de dag was de richting die Zinzoekers wil gaan onderstreept. De schrijvers Tina Geels en Hans le Grand geven, ondersteund door het oordeel van de wetenschappers Manuela Kalsky en Chris Vonck, die inhoud van het essay weer. Een visie op basis van de ideeën van de Amerikaanse filosoof Ken Wilber.

Voor een kort verslag lees hier ……..

Inspiratie 2015 – Zinzoekers ideeën krijgen vervolg.

Evenals de Zinzoekers-IJsseldelta pogen aan de monding van de IJssel gaat nu ook een vervolg krijgen op landelijk gebied. Eens in de vijf jaar organiseren de landelijke vrijzinnige organisaties een gezamenlijke beraadsdag.

Logo Inspiratie 2015

Op 18 april 2015 is de vierjaarlijkse Beraadsdag van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Vrijzinnigen Nederland (voorheen NPB) en – dit jaar voor het eerst – Het Apostolisch Genootschap. Op de Inspiratiedag 2015 staat de vraag centraal hoe ons levensverhaal ons geloofsverhaal kleurt. De dag heeft dan ook als thema: “Connected, waaraan verbind je je verhaal?”

Dit evenement geheel in lijn met Zinzoekers-IJsseldelta maar dan op landelijk niveau. Voor verdere details klik op link.

Henk van Ulsen weer in beeldPA100003

De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden heeft er toe bijgedragen dat de vrijzinnige Kampenaar en succesvol acteur Henk van Ulsen geplaatst is te midden van vakgenoten in de Stadsschouwburg te Amsterdam. De in 2009 overleden acteur is in brons vereeuwigd door de beeldhouwer Dennis J. Coenraads.

Reden te meer voor de Kamper vrijzinnigen om een middag te organiseren rond deze markante figuur met het thema “Henk van Ulsen weer in beeld”. Op 15 november 2015 zullen in de Lutherse kerk te Kampen persoonlijke herinneringen worden opgehaald en beeld en geluid van Henk van Ulsen te horen zijn. Afsluitend een wandeling langs markante punten van van Ulsen in zijn geboorteplaats. Lees details ……

Zinzoekers bij de vredeswandeling

Zondag 21 september 2014 vond in het kader van de Vredesweek in de Noordoostpolder de gebruikelijke Vredeswandeling plaats. De wandeling is georganiseerd door de Raad van Kerken, de VOM-groep van de R.K.-kerk , het Humanistisch Verbond en Amnesty International. Jannes Bosker was als vertegenwoordiger van Zinzoekers-IJsseldelta uitgenodigd om een korte inleiding te geven. Daarna ging de wandeling door de landerijen van een fruitbedrijf te Kraggenburg.  Lees verder ……

Activiteiten 2014 – 2015

Bij Zinzoekers-IJsseldelta aangesloten verenigingen melden hun jaar activiteiten op de website van Zinzoekers. Lezingen, film, theater, filosofische gesprekken, boekbesprekingen en meditaties alles gericht om het vrijzinnig humanistisch gedachte goed te prikkelen. Ook voor individuen die geïnteresseerd zijn inde vrijzinnigheid is een breed scala aan spirituele onderwerpen te volgen. Volg daarom de agenda op deze website

 Nieuwsbrief Zintuig juli 2014 is nu gepubliceerd.

ZZ-ZintuigLees nieuwsbrief juli 2014 ……

Blijvend uitbreiden.

Het aantal organisaties dat Zinzoekers-IJsseldelta een goed hart toedraagt en wil ondersteunen breidt gestaag uit. Het aantal staat nu op 12. Nieuwe supporters zijn het Humanistisch Verbond NW-Veluwe te Harderwijk en het Apostolisch Genootschap te Emmeloord. De initiatieven gaan voort om meer verenigingen dezelfde ondersteuning te vragen.

Samen in de NOP

Gesprekken tussen vertegenwoordigers van het Apostolisch Genootschap te Emmeloord, de Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder en de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Kampen/Noordoostpolder hebben geleid tot samenwerkingsinitiatieven. Binnenkort zullen de drie organisaties bekijken hoe de eerste stappen naar samenwerking in 2014 – 2015 in de Noordoostpolder kunnen worden gezet. De DG-NOP en VVH-Kampen/NOP zijn al jaren partners in samenwerking en gaan dit intensiveren.

Successtories

Zinzoekers-IJsseldelta is al drie jaar bezig verbindingen te leggen tussen vrijdenkers, humanistische en gelijkgezinde organisaties. Mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te leren kennen en te komen tot vormen van samenwerking. Niet alleen regionaal maar ook op plaatselijk gebied. Een aparte pagina hebben we  op deze website gemaakt om de successtores kort te vermelden. Ga naar de successtories …….

 

Zinzoekers historie

Zinzoekers-IJsseldelta bestaat al vanaf 2010 en in die periode is er veel gebeurt op het vlak van vrije gedachte en menselijke contacten en samenwerking. Veel wetenswaardigheden hebben op deze Home pagina gestaan en behoren nu tot het verleden. Maar dat verleden blijven we koesteren en soms is het goed even weer terug te kijken naar wat was.  Ga dus gauw naar Zinzoekers historie

 

2 reacties

 1. Ik wil graag de bijeenkomst op 14 november bijwonen. Ik ben actief lid van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland. Kan ik me nog opgeven ?

  • Geachte mijnheer Tellegen,

   Vanwege vakantie mijn laatste reactie. Maar u bent nog van harte welkom op de dag van Ont-moeten op 14 november in Zwolle
   Op onze website kunt u zich aanmelden en opgeven voor welke werkgroepen u achtereenvolgens wilt worden ingeschreven
   We ontmoeten u graag op 14 nvember

   Zinzoekers-IJsseldelta
   Jannes Bosker

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.